Ochrona środowiska

System Zarządzania Środowiskowego funkcjonujący w Tsubaki-Hoover Polska Sp. z o.o. został w listopadzie 2012 r. oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania zawarte w międzynarodowej normie ISO 14001 : 2004.

Zobowiązania i cele środowiskowe Tsubaki-Hoover Polska Sp. z o.o. zawarte są w przyjętej Polityce Zintegrowanej Jakości i Środowiska.