Jakość

Jednym z najważniejszych celów TSUBAKI – HOOVER POLSKA Sp. z o.o. jest stałe podnoszenie jakości produkowanych wyrobów spełniającej oczekiwania klientów, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne, zagwarantowanie bezpieczeństwa naszym klientom oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.

Założenie takie przyjęte zostało w Polityce Zintegrowanej Jakości i Środowiska i realizowane jest min. dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania jakością zgodnemu z ISO 9001:2008 .

W wyniku procesu ciągłego doskonalenia systemu przeprowadzony został proces certyfikacji firmy na zgodność ze specyfikacją techniczną ISO/TS16949:2009 .