ZAOPATRUJEMY ŚWIAT

Tsubaki-Hoover Polska Sp. z o.o.
23-204 Kraśnik, ul. Fabryczna 6
NIP: 715-16-83-472

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000060688. Kap. zakł. 73 729 000 PLN